Home

Met wie krijgt u te maken in het ziekenhuis?

In ons ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende zorgverleners in uiteenlopende (medische) functies.

U herkent onze medewerkers aan het jasje dat zij dragen tijdens hun werk. Zo hebben de artsen een ander jasje aan dan de laboranten, en de verpleegkundigen zien er weer anders uit dan onze vrijwilligers.

Overzicht van de dienstkleding per functie in het ziekenhuis

Hieronder leest u welke verschillende jasjes u in het ziekenhuis kunt tegenkomen en stellen verschillende medewerkers zich aan u voor. Zij vertellen over het werk dat zij doen en het jasje dat zij daarbij dragen.

Het jasje van...

Medische functies

Er bestaan nogal wat medische functies. Niet voor iedereen is even duidelijk wat die medische functies precies inhouden. We lichten er daarom een aantal uit.

Als u meer wil weten, kijk dan eens op Wiestaateraanmijnbed.nl. Op deze website staat uitleg over vrijwel alle medische functies.

Coassistent

Een coassistent is een student Geneeskunde die praktijkervaring opdoet in een ziekenhuis. De laatste jaren van de opleiding bestaan uit verschillende stages - coassistentschappen of ook wel coschappen - in allerlei specialismen. Tijdens de coschappen moeten de aanstaande artsen leren zelfstandig patiëntenzorg te verlenen. De coassistent werkt officieel altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een arts.

Arts-assistent

Een arts-assistent is, in de Nederlandse gezondheidszorg, een arts die zijn studie Geneeskunde heeft afgerond en volledig bevoegd is, maar (nog) geen medisch specialist is.

Arts-assistenten kunnen worden onderverdeeld in:

  • Arts in opleiding tot specialist (AIOS)
  • Arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS)

Een AIOS is een (basis)arts die in opleiding is voor een medisch specialisme. Dit in tegenstelling tot de ANIOS dat staat voor ‘arts niet in opleiding tot specialist’.

Gespecialiseerd verpleegkundige

De term gespecialiseerd verpleegkundige is geen wettelijke titel, maar wordt wel in de praktijk gebruikt. Het is een verpleegkundige met een vakgerichte vervolgopleiding, die noodzakelijk is voor de patiëntengroep die zij of hij verpleegt, bijvoorbeeld oncologie, dialyse, intensive care, spoedeisende hulp of kinderen.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een zeer ervaren verpleegkundige met een masteropleiding. De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. De verpleegkundige behandeling bestaat bijvoorbeeld uit aandacht voor preventie, leefstijl en ondersteuning en coaching van patiënten bij het zolang mogelijk zelfstandig blijven.

Verpleegkundig specialisten werken zelfstandig naast de medisch specialist en mogen op grond van de wet voorbehouden handelingen uitvoeren zoals het voorschrijven van medicijnen, lichamelijk onderzoek uitvoeren en aanvullend onderzoek aanvragen. De combinatie van medische en verpleegkundige behandelingen maakt de verpleegkundig specialist tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener. 

Physician assistant

De physician assistant is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist. De physician assistant heeft de zelfstandige bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen, zoals lichamelijk onderzoek uitvoeren, aanvullend onderzoek aanvragen, een behandelplan uitvoeren en voorlichting en advies geven. Soms assisteren ze ook bij een operatie of het verrichten van kleine chirurgische ingrepen.

Naast de klinische werkzaamheden voert een physician assistant andere taken uit. Zo wordt de physician assistant ook ingezet om de kwaliteitszorg op de desbetreffende afdeling te waarborgen. Bijvoorbeeld het opstellen van protocollen en het up to date houden hiervan. De St. Antonius Academie faciliteert de opleiding tot Physician Assistant in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool INHolland Amsterdam.

Fellow

Een fellow is een medisch specialist die zich in een deelgebied verder specialiseert. Hij/zij werkt zelfstandig als specialist, maar voert bepaalde handelingen en verrichtingen onder supervisie van de superspecialist uit. Een voorbeeld is een kinderlongarts: dit is een kinderarts die gedurende enkele jaren kinderen met zeldzame longproblemen ziet om zich hierin te verdiepen.

Zaalarts

Een zaalarts is veelal een gediplomeerde basisarts of arts-assistent in opleiding, die onder verantwoordelijkheid van een arts-specialist de dagelijkse medische zorg op zich neemt voor de patiënten op de verpleegafdeling.

Terug naar boven